קמעה זכוכית שקופה ושרשרת אבנים כחולות
קמעה זכוכית שקופה ושרשרת אבנים כחולות
קמעה זכוכית שקופה ושרשרת אבנים כחולות
קמעה זכוכית שקופה ושרשרת אבנים כחולות
קמעה זכוכית שקופה ושרשרת אבנים כחולות
קמעה זכוכית שקופה ושרשרת אבנים כחולות
קמעה תליון בתוך זכוכית שקופה שרשרת אבנים כחולות
קמעה על שרשרת אופנתית יחודית
קמעה תליון בתוך זכוכית שקופה שרשרת אבנים כחולות
קמעה על שרשרת אופנתית יחודית
קמעה תליון בתוך זכוכית שקופה שרשרת אבנים כחולות
קמעה על שרשרת אופנתית יחודית
72.00
72.00
72.00