קמעה בתוך כדור זכוכית ושרשרת סגולה
קמעה בתוך כדור זכוכית ושרשרת סגולה
קמעה בתוך כדור זכוכית ושרשרת סגולה
קמעה בתוך כדור זכוכית ושרשרת סגולה
קמעה בתוך כדור זכוכית ושרשרת סגולה
קמעה בתוך כדור זכוכית ושרשרת סגולה
קמעה בתוך כדור זכוכית ושרשרת סגולה מעוטרת מגני דויד כסופים
קמעה בתוך כדור זכוכית ושרשרת סגולה מעוטרת מגני דויד כסופים
קמעה בתוך כדור זכוכית ושרשרת סגולה מעוטרת מגני דויד כסופים
72.00
72.00
72.00