קמעה שרשרת ותליון שחורים
קמעה שרשרת ותליון שחורים
קמעה שרשרת ותליון שחורים
קמעה שרשרת ותליון שחורים
קמעה שרשרת ותליון שחורים
קמעה שרשרת ותליון שחורים
קמעה בתוך תליון שחור ושרשרת שחורה
קמעה שרשרת ותליון שחורים
קמעה בתוך תליון שחור ושרשרת שחורה
קמעה שרשרת ותליון שחורים
קמעה בתוך תליון שחור ושרשרת שחורה
קמעה שרשרת ותליון שחורים
72.00
72.00
72.00