קמעה בתוך אבן חן אדומה
קמעה בתוך אבן חן אדומה
קמעה בתוך אבן חן אדומה
קמעה בתוך אבן חן אדומה
קמעה בתוך אבן חן אדומה
קמעה בתוך אבן חן אדומה
קמעה בתוך אבן חן אדומה ושרשרת קמעה יוקרתית
קמעה בתוך אבן חן אדומה ושרשרת קמעה יוקרתית
קמעה בתוך אבן חן אדומה ושרשרת קמעה יוקרתית
72.00
72.00
72.00